Inscripcions

Per inscriure el vostre fill/a a les colònies Cool Off, seguiu les indicacions i ompliu les dades del formulari.

Casa de colònies escollida per a les Cool Off

Dades de l'alumne 1

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
(Si veniu en grup des de l'estranger heu de proporcionar el número de passaport (↑) i també la data d'expedició (↓)
(dd/mm/aaaa)
Les talles són estàndard, recomanem que sol·liciteu la talla que estigui usant el vostre fill en aquest moment

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quin/s:

Pren algun tipus de medicació o fa algun tipus de tractament o dieta?:

No
Sí, especifiqueu-lo.:

L'infant està vacunat d'acord al calendari de vacunacions establert per l'òrgan competent?:

No

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Sense aquesta declaració, l'infant no podrà començar les colònies.

Altres aspectes que cal tenir en compte:

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Dades de l'alumne 2

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
(Si veniu en grup des de l'estranger heu de proporcionar el número de passaport (↑) i també la data d'expedició (↓)
(dd/mm/aaaa)
Les talles són estàndard, recomanem que sol·liciteu la talla que estigui usant el vostre fill en aquest moment

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quin/s:

Pren algun tipus de medicació o fa algun tipus de tractament o dieta?:

No
Sí, especifiqueu-lo.:

L'infant està vacunat d'acord al calendari de vacunacions establert per l'òrgan competent?:

No

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Sense aquesta declaració, l'infant no podrà començar les colònies.

Altres aspectes que cal tenir en compte:

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents de les del primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Dades de l'alumne 3

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
(Si veniu en grup des de l'estranger heu de proporcionar el número de passaport (↑) i també la data d'expedició (↓)
(dd/mm/aaaa)
Les talles són estàndard, recomanem que sol·liciteu la talla que estigui usant el vostre fill en aquest moment

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quin/s:

Pren algun tipus de medicació o fa algun tipus de tractament o dieta?:

No
Sí, especifiqueu-lo.:

L'infant està vacunat d'acord al calendari de vacunacions establert per l'òrgan competent?:

No

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Sense aquesta declaració, l'infant no podrà començar les colònies.

Altres aspectes que cal tenir en compte:

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents de les del primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Dades de l'alumne 4

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
(Si veniu en grup des de l'estranger heu de proporcionar el número de passaport (↑) i també la data d'expedició (↓)
(dd/mm/aaaa)
Les talles són estàndard, recomanem que sol·liciteu la talla que estigui usant el vostre fill en aquest moment

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quin/s:

Pren algun tipus de medicació o fa algun tipus de tractament o dieta?:

No
Sí, especifiqueu-lo.:

L'infant està vacunat d'acord al calendari de vacunacions establert per l'òrgan competent?:

No

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Sense aquesta declaració, l'infant no podrà començar les colònies.

Altres aspectes que cal tenir en compte:

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents de les del primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Dades de l'alumne 5

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
(Si veniu en grup des de l'estranger heu de proporcionar el número de passaport (↑) i també la data d'expedició (↓)
(dd/mm/aaaa)
Les talles són estàndard, recomanem que sol·liciteu la talla que estigui usant el vostre fill en aquest moment

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quin/s:

Pren algun tipus de medicació o fa algun tipus de tractament o dieta?:

No
Sí, especifiqueu-lo.:

L'infant està vacunat d'acord al calendari de vacunacions establert per l'òrgan competent?:

No

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Sense aquesta declaració, l'infant no podrà començar les colònies.

Altres aspectes que cal tenir en compte:

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents de les del primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Dades de l'alumne 6

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
(Si veniu en grup des de l'estranger heu de proporcionar el número de passaport (↑) i també la data d'expedició (↓)
(dd/mm/aaaa)
Les talles són estàndard, recomanem que sol·liciteu la talla que estigui usant el vostre fill en aquest moment

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quin/s:

Pren algun tipus de medicació o fa algun tipus de tractament o dieta?:

No
Sí, especifiqueu-lo.:

L'infant està vacunat d'acord al calendari de vacunacions establert per l'òrgan competent?:

No

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Sense aquesta declaració, l'infant no podrà començar les colònies.

Altres aspectes que cal tenir en compte:

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents de les del primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email de contacte principal per rebre les notificacions del centre Kids&Us

Modalitat de pagament

Per fer efectiva la inscripció a les Cool Off, confirmeu si us plau la modalitat de pagament que preferiu.


Indiqueu si voleu fraccionar el pagament: Sí, pagar ara el 50% No, pagar ara el 100%
He llegit i accepto les condicions generals i la política de privacitat
close
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, Kids&Us S.L. informa que totes les dades que li siguin facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat, i només seran utilitzades amb el propòsit indicat en aquestes bases. L’aportació d’aquestes dades suposa el consentiment del remitent per al seu tractament. Així mateix, informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes establerts en la legislació vigent a l’adreça de Kids&Us English S.L., C/ Canonge Montanyà, 1-5 de Manresa.
Pas següent

Confirmació

Reviseu que les dades de la inscripció siguin correctes

Informació general

Centre:
Inscripcions: 0
Pagament: Transferència bancària
Fraccionar pagament: No, pagar ara el 100%
Total a pagar: 0 €
Modificar
Confirmar